Történet

Megrendítő, fordulatokban gazdag fejlődéstörténet.

Az onkológusom, az onkopszichológusom, valamint blogom 16 000 olvasója egyetértett abban, hogy a Canossa könyv és zenemű mentálhigiénés célból hasznosítható, bárki számára tanulságos. Mindez igaz az írott és zenei formában egyaránt megelevenedő Canossa históriára. A személyes drámán keresztül egyéni aspektusból megismerhetjük a kora '70-es évektől eltelt ötven év magyar valóságát is.

Életünk választások sorozata. Minden pillanatban döntést hozunk egy helyes és egy helyesnek vélt út között. Én már régen tévúton jártam, amikor egy súlyos műhiba miatt bal lábam amputációja elkerülhetetlennek tűnt. Az ezt követő tizenkét hónap során megvakultam, elveszítettem testsúlyom 60%-át és kis híján eltávolították a vesémet. Mikor végre helyesen diagnosztizálták betegségem, a ráksejtek már nyerésre álltak. Onkológiai kezelésem kezdetére teljesen legyengültem és hitehagyottá váltam.

Eltévedtem.

Alighogy belém nyilallt a rémült felismerés, összetalálkoztam egy udvarias, középkorú hölggyel.

Ő az üres folyosón egy kerekes székében kétségbeesett arccal ülő, betegesen sovány, pokrócba bugyolált figurát vett észre. Azonnal a segítségére sietett.

- Kit keres, fiatalember?
- Elfelejtettem.
- Melyik osztályról jött?
- Nem emlékszem.
- Ki a kezelőorvosa?
- Nem tudom.
- Mi az ön neve?
- Nem jut eszembe….

A fenti diskurzusra históriám mélypontján, 2007 március elején került sor. Szervezetemet a néhány héttel korábban diagnosztizált nagy sejtes (diffúz) Non-Hodgkin lymphoma és a Hodgkin-kór ekkorra annyira legyengítette, hogy onkológiai kezelésem ellehetetlenült. A látóideg végződésemre telepedett ráksejtek miatt szó szerint kilátástalanul, magatehetetlenül vártam a véget.

Ez kishíján bekövetkezett.

Öntudatlanul vegetáltam, nyolc - tíz napon keresztül élet és halál között. Bekövetkezett az elkerülhetetlen összeomlás.

Azután átéltem a visszatérés katarzisát.

Jó néhány, klinikai szempontból bekalkulálhatatlan tényező kellett ahhoz, hogy egy hajnali összeomlást követően csoda történjen. Az életemért küzdő orvosok és nővérek bravúrja jóvoltából abban az évben én lettem a Haematológiai osztály „bezzeg betege”. Onnan, ahonnan engem sikerült visszahozni, még nem sokan tértek vissza az élettani funkciók maradandó károsodása nélkül. 2006 januárja és 2007 augusztusa között több időt töltöttem különféle kórházak kórtermeiben, mint odahaza. A 145 napos hospitalizáció okozta poszttraumatikus tünetek kezelése közben onkopszichológusom javaslatára, terápiás célból elkezdtem kiírni magamból élményeimet.

Kúraszerű kemoterápiás kezelések, homloklebenyemet célzó sugárterápiák jóvoltából meggyógyultam és eközben volt időm, hogy rájöjjek, mikor tévedtem el. A folyamat paradigmaváltást eredményezett. Előbb sikerült megtalálnom a hibakódot, amely a különbözőségtételből fakadó konfliktusterhes életszakaszom cselekedetei vezérelte. Miután megfejtettem, átírtam, azután Ariadné fonalam mentén kitaláltam a magam építette labirintusból és le is bontottam azt. Azóta arra rezonálok, hogy az első pillanatokban megtaláljam a konszenzushoz vezető metszéspontot a velem kapcsolatba kerülő emberekkel.

Ezzel párhuzamosan írni kezdtem és komponálni. Működésbe lépett az öngyógyító mechanizmus. Újra átéltem a krízishez vezető előzményeket. A kis híján tragédiába torkolló összeomlást, a visszatérés katarzisát és a létharmónia megteremtésének euforikus pillanatait. Így jött létre a Canossa zenemű és könyv.

Eközben egyre gyakrabban tapasztaltam a rák személyiségfejlődésemre gyakorolt jótékony hatását.

2001 - 2005: Lábszárcsontom elviselhetetlen fájdalmai krónikus álmatlanságot okoznak.

2006 január: Felületes diagnózis alapján egy ortopéd sebész megoperál. Súlyos műhiba történik. A szövettani mintavétel helyett elvégzett műtét során meglékeli a csontomat. Elszabadul a pokol. Végtagom több pontján genny szivárog. Kétségbeesem.

2006. május: Szeptikus csontsebész professzorhoz fordulok. Az operáció számomra mindaddig elképzelhetetlen borzalmakkal jár. A beavatkozás helyszínén tapasztalt XIX. századi higiénés körülmények, a kerekesszékben közlekedő végtaghiányos emberek sebeinek tömény szaga, a két halasztás után végrehajtott – az eredeti műtéti terv operáció közben történő megváltoztatása miatt hatását vesztő érzéstelenítő hiánya - és pótlása miatt átélt fájdalommal járó – operáció. Majd az azt követő, tartósnak bizonyuló járásképtelenségen túl újabb szereplő csatlakozik az a már addig sem eseménytelen drámához: MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus). Egy szakmai kör az amputációt elkerülhetetlennek ítéli. Én ugyan az eddiginél erősebben esem kétségbe, de nem járulok hozzá.

2006. december: Napról-napra gyengülök. Fájdalmaim csupán másfél, két órányi alvást tesznek lehetővé. Állóképességem a mellékhelyiség felkeresésén és a folyadékfelvételen túl komolyabb fizikai igénybevételt nem tesz lehetővé. Éhségérzet hiányában alig veszek magamhoz szilárd táplálékot.

2007. január: A belgyógyászati kivizsgálás áttétes vérképzőrendszeri daganatot állapít meg. Az első operációt követő időszakban elveszítem testsúlyom 60%-át, gyakorlatilag megvakulok és nem sokon múlik, hogy eltávolítsák a vesémet.

2007. február 1. - 2007. szeptember 17.: A ráksejtek nyerésre állnak. Elhagy az erőm. Hitehagyottá válok, mire elkezdődik onkológiai kezelésem. 8-10 napon keresztül élet és halál között öntudatlanul vegetálok. Egy lidérces hajnalon összeomlok. Fentről látom magatehetetlenül fekvő testemet. Reggelre klinikai szempontból megmagyarázhatatlan módon magamhoz térek. Még ágyhoz kötött betegként, az életemet megmentő orvoscsoport onkopszichológusnőjének tanácsára kezdem áttekinteni addigi életemet. Miután emlékezetemben kutatva rátalálok arra a harmonikus időszakra, amikor valódi, feltételmentes szeretet vett körül, a fizikai kondícióm is javul annyit, hogy nukleáris - és vegyi fegyverek bevetésével folytatódhasson a ráksejtek felszámolása. Kúraszerű kemoterápiás kezelések, homloklebenyemet célzó sugárterápiák jóvoltából őszre visszanyerem látásomat és a szeptemberi PET/CT vizsgálat komplett metabolikus rehreissziót igazol.

2008. április - 2009. február: Diagnosztikai vizsgálatok alapbetegségem visszatérését igazolják. Ambuláns kemoterápia kezdődik. A kezeléssorozat hatására ismét tünetmentessé válok. Az otthoni szeretetáramlás átmenetinek bizonyul. Ismét konfliktuszónává válik otthonom.

2009. szeptember: Onkopszichológusnőm poszttraumatikus tüneteket észlel. Az állapotromlás elkerülése érdekében immár két javaslatot tesz: írjam ki magamból megrázkódtatásaimat és haladéktalanul keressem fel élettársammal. Blogot indítok, melyben Kanossza néven publikálom élményeimet. Temérdek pozitív visszaigazolást kapok olvasóimtól. A párterápia meghiúsul.

2010. január: A párkapcsolati válság visszafordíthatatlannak bizonyul.

2011. február: Megismerkedek egy hölggyel, aki elementáris hatást gyakorol rám. Eddig soha nem érzett euforikus érzés váltja fel a lelkemben addigra már elhatalmasodni látszó pesszimizmust. Valódi Szerelem szövődik közöttünk. Miközben aktivizálom 1987-ben alapított zenei projektemet, a stúdiómunkálatok során új, minden addiginál innovatívabb alkotótársakra lelek.

2012. május: Érzelmi - és financiális zsarolás, melodramatikus klisékkel tarkított konfliktusok közepette hosszas hezitálás után, megszakítom szerelmi kapcsolatomat. Az otthoni konfliktusok jottányit sem csillapodnak. Az érzelmi sivatag okozta szomjúság feltartóztathatatlanul repít vissza a Szerelem felé. Egy mindkét fél számára megalázó csetepaté közepette legfontosabb, személygépkocsiban elhelyezhető poggyászommal elhagyom élettársamat és magam teremtette – valaha idillinek vélt – tóparti házam. Új alapokon, új életet kezdek szerelmemmel.

2012. december: Az életem ismét sínre kerül. Megtalálom ideális helyemet és valódi utamat. Ekkora korábbi baráti köröm jelentős része kicserélődik. A megmaradt nexusok minőségi javulását tapasztalom. E mellett, új, emocionálisan, intellektuálisan egyaránt értékesebb és időtállóbb kapcsolatok születnek.

2013. július: Elhatározom, blogomban közzétett történetemet kiegészítem. Elindul egy olyan alkotói folyamat, amely során az írás közben megfogalmazódó gondolatok zenei kompozíciókat inspirálnak.

2013. augusztus - 2018. augusztus: Azonos tematika alapján megalkotom a Canossa zeneművet és könyvet. Összefoglalom a krízishez vezető előzményeket, a kis híján tragédiába torkolló összeomlást, a visszatérés katarzisát és a létharmónia megteremtésének felemelő pillanatait. Eközben egyre gyakrabban tapasztalom a rák személyiségfejlődésemre gyakorolt jótékony hatását.